Deltagare/ParticipantsINFORMATION IN ENGLISH BELOW

 

Med önskan om att skapa ett genuint och autentiskt vikingaevenemang i Stockholmsområdet organiseras nu för fjärde året i rad I Förfäders Spår 23-28/6 2020, ett evenemang med fokus på historia och upplevelse för såväl deltagare som besökare. Vår önskan är att evenemanget åter igen skall vara fyllt av genuint hantverk, musik, uppvisningar och lekar.

 

Evenemanget kommer äga rum i Lövhagens friluftsområde, samma plats om 2017, 2018 och 2019. Området har valts ut med tanke på naturskönhet, närhet till vatten/badmöjlighet samt tillgång till bekvämligheter och närhet till bilväg.

 

Eftersom vi vill kunna erbjuda högkvalitativ standard på vårt vikingatida evenemang, så räknas anmälan som  en intresseanmälan och vi förbehåller oss rätten att avböja deltagande och/eller vissa varor.

 

Det kommer även att finnas dräktkrav med avseende på autenticitet. Vi har därför skapat en guide med riktlinjer för utrustning och kläder för deltagare. I gengäld hoppas vi kunna bjuda er på ett fantastiskt evenemang med stor känsla för lägerliv och historiskt återskapande dygnet runt. Vi diskuterar gärna och utvecklar guiden löpande. Här hittar du den!

 

Om du inte uppfyller delar av krav eller är osäker inför riktlinjerna, kontakta oss gärna. Vår förhoppning är att inspirera och hjälpa!

 

 

 

 
INFORMATION IN ENGLISH

 

With the intention to create a genuine and authentic Viking event in the Stockholm area, “In Ancestors' Footsteps” will be arranged for the fourth time, 23-28/6 2020 This event focuses on the experience of living history, both for participants and visitors. Our wish is that the event will once again be filled with genuine handicraft, courses, music, shows and games.

 

The event will be hosted at Lövhagens recreation area in Nynäshamn, same location as 2017, 2018 and 2019. This area has been chosen for its scenery, close proximity to the sea,  available conveniences and accessibility by car.

 

As we strive to offer high standard and diversity at the event, we will consider all application as a declarations of interest to attend. The organizers reserve the right to decline participants and/or certain goods. There will hence be requirements regarding authenticity of clothing and gear. For this reason, an authenticity guide has been created to communicate guidelines regarding participant’s equipment. In return, we hope to offer a fantastic event with a feeling for camp life and living history 24h a day. We are happy to discuss our guidelines, as we develop them continuously. You will find the guide here.

 

If you have the notion that your equipment is not in line with the requirements or if unsure regarding the guidelines, please contact us. Our vision is to inspire and help!


 

 

 

 

 

 

PR and information regarding the event will be distributed by the organizers.

We are on Facebook; https://www.facebook.com/groups/1196867350428479/?fref=ts

If you have any questions – don't hesitate to contact us via e-mail iforfadersspar@gmail.com

 

Best regards

The organization committee “In Ancestors' Footsteps/I Förfäders spår”

 

Delta som återskapare?

Attend as a reenactor?